Meddelande från Relacom

Den planerade driftstarten för Prästbols och Bössvikenstationerna
har framflyttats till 15 december.
För övriga stationer kvarstår tiderna dvs.:
  • Angersby 31/12
  • Visterud 31/1
  • Nord (Torvnäs mm) exkl ”nya Gylleby” därefter
Vi har nu också fått godkännande för grävning sträckan Sandviken – Finntorpet utefter Olsätersvägen.