Driftsättning

Stationerna i Bössviken och Prästbol är nu klara och ni som har router och annan utrustning
kan koppla in dessa och använda.
Relacom har gjort (och fortsätter) stickprovskontroller genom att ringa upp och kontrollerat att nätet fungerar.

Vid eventuella problem och frågor om nätet så hör av er till mig.
Inga felanmälningar ska göras till Telia/Relacom under inkörningsfasen.

Beträffande Angersbystationen kommer driftssättningen att förskjutas till slutet av januari
delvis beroende av hur det går med ovanstående igångkörning samt av tillgången på komponenter
i stationen samt även naturligtvis vädret.

All fiberblåsning för Angersby är klar och fiberskarvning pågår.

För Visterudsstationen återstår fortfarande fiberblåsning.

Leif Ö
070-535 33 80
leos@glocalnet.net