Lägesrapport

Driftsättningen av stationen i Bössviken som påbörjades under vecka 51 har fortsatt och ett antal fel har rättats till. Det har främst varit felskarvningar (fel hus inkopplat).
Stationen i Prästbol som också delvis är driftsatt har haft/har motsvarande problem och där flera har lösts, men i fredags 3/1 konstaterades att det är dålig signal i en 144-fiberskabel som berör medlemmar från Vägvisaren och norrut samt från Prästerud och söderut. Hur och när detta kan åtgärdas återkommer vi med. Hur många medlemmar som fått sin utrustning och kommit i gång har vi inte exakta siffror på, men det blir förhoppningsvis ett antal varje dag framöver. Om någon vecka återkommer vi med en enkät för att stämma av hur många vi är som har anslutning.
Nu kan vi också redovisa hur stor anslutning (bland fastboende) det blev i denna första etapp.
– Syd 84 %
– Öst 74 %
– Väst 68 %
– Norr 61 %