Inkopplingen av Angersby uppstartad

Nu har de första medlemmarna kopplats in i Angersbystationen.
Du som har beställt abonnemang och fått utrustning kan nu
koppla in dig på fiber om den gula lampan (under den gröna)
på fiberkonvertern lyser.
Alla medlemmar planeras vara inkopplade senast 15 februari.