Angersby 15/2

De som tillhör Angersby station och inte har fungerande installation efter 15/2 ombeds kontakta Telia på 020-240250 för felanmälan.