Föreningarnas nät finns nu inlagda i ledningskollen!

Föreningarnas nät finns nu inlagda i ledningskollen >>, vid ledningsarbeten lägger ni in ert ärende där precis som vanligt och eventuella utsättningar av ledningen kommer då att ske.

Några områden kvarstår för geografisk inmätning, när så är klart kommer nätets placering att ha en noggrannhet på ca +- 15cm. Det område som kvarstår att färdigställas ligger inom Visterud växel område.