Fiberinstallation fastigheterna

All fibergrävning är nu avslutad förutom till ett par fastigheter på Olsätersidan.

Installation av elektroniken i fastigheterna pågår för fullt. Det är Tommy Larsson EL i Högberg som gör arbetet.
De kontaktar vart hushåll själva och gör upp en tid när de kan komma och installera.
Målet är att hinna med ca 50 fastigheter i veckan, vilket gör att det tar ytterligare några veckor innan det är klart.

Därefter kommer fiber-blåsning att ske fram till varje fastighet och sen kommer de som svetsar samman fiber-ledningarna i nätet.

Fiberblåsningen fram till hus har startat idag.

Driftstarten* sker etappvis utifrån vilken telefonväxelstation du tillhör.
– Prästbol
– Bössviken
– Angersby
– Visterud
och där de tre första beräknas vara driftsatta före jul, vilket alltså innebär
att Visterud beräknas vara igång först i jan/feb.

*Driftsättningen av växlarna följer en av operatören bestämd driftsättningsplan, uppstår några ändringar meddelar vi detta.