Angående fiberinstallationen i fastigheten

Tyvärr så är det leveransförsening från Telia på materielen för installation i huset dvs mediaomvandlare mm. Installationsarbetet (som utförs av Larsson El) beräknas kunna starta omkring 1 sept. och då i Bössvikenområdet //Leif