NYHETSBREV VECKA 50 – 52

NYHETSBREV VECKA 50 – 52, 2012-12-27

Hej

Markarbeten:

Vi kan berätta att arbetet har flutit på bra. LBC-Sunne gräver från Angersby och har nått till Kyrkan i Sunne. MS Gräv kör från Lyckorna mot Vitteby. Forsås AB gräver i Mellby, dalen mot Angersby. Pettersson gräver från Fölsjövägen mot Bössviken.
Nu blir det ett juluppehåll till den 7/1- 2013 då vi får en ny bedömning av tjälens utveckling i våra marker.

Projektering:
Nästa etapp som planeras är Askersby-Rådom-Västra, Maggebysäter-Gårdsjö-Hagalund, dessutom startar vi en samförläggning med Fortum med start efter trettonhelgen i Kvarntorp. Det är mycket viktigt för er boende och medlemmar i de områdena att ni anmäler ert intresse så fort det bara går för när området är projekterat ”låst” så kommer en extra avgift att tas ut för tillkommande.
Detta innebär att det nu är hög tid att ansluta sig, för de som förut tvekat. Anslutning efter projektering innebär en extra kostnad av 6 000:- kr per anslutning.

Medlemsantal:
Vi kan meddela att medlemsantalet stigit ytterligare till 458st inom det ordinarie upptagningsområdet och att värvningsarbete görs för att bilda ett OMRÅDE NORD bestående av Vitteby, Gylleby och Torvnäs. Så snart området är självbärande ur ekonomisk synpunkt, kommer de att beviljas medlemskap i Emterviksfiber ”väst”.


FÖRTYDLIGANDE

Problemet vi berörde i förra brevet gällande stakningen har missuppfattats. Det som avsågs var stakning som redan genomförts, men som ändrats när maskinerna väl anlänt till platsen. Det är sådana ändringar som vi menar kan undvikas om markägarna får information i ett tidigare skede. Beslut som fattats för snabbt kan t.o.m. resultera i försvårad blåsning av fiber, förutom den fördyring den orsakar projektet. Inga sådana situationer har rapporterats efter att problemet uppmärksammats.

Övrigt:
Vi har nu börjat få på plats våra skyltar med upplysning om det pågående projektet, vi har valt strategiska platser för skyltarna där man kör in i området. Håll utkik efter dem!

 

Vi vill passa på och tacka våra medarbetare och volontärer, ert engagemang är ovärderligt när nu projektet är igång. Nu har vi kommit en bra bit på vägen och vi väntar med spänning på att få se det slutliga resultatet.

Har ni några frågor? Prata gärna med våra representanter så skall de och vi försöka svara så fort det går på era funderingar

 

Vi vill önska er alla en God Jul och gott nytt år!

 

PS

Kom ihåg att prata positivt om projektet på julkalaset så att vi blir fler medlemmar.