Info område Nord

Meddelande från Relacom angående område nord:

Förra veckan så gjorde vi klar kanalisationen till Aleris. Husen kring Sunne Brunnsborrning blir klara idag. Sedan arbetar vi oss ned mot Torvnäs via Häljeby-Gamla Gylleby. Sedan måste Angersby station byggas ut med en switch till.

Angående leveranstid så har vi inte fått beställningen från Skanova så att vi kan beställa fiber till detta område, men vi var till Rejlers förra veckan som är ombud för Skanova och tryckte på att vi måste få ut denna beställning och vi kommer då att prioritera Aleris.

Övrig driftstart för norra området är satt till sista April i dagsläget.