Till samtliga medlemmar i Emterviksfiber

Under den pågående driftsstarten av fibernätet uppkommer många frågor och problem.

Eftersom projektet inte är avslutat och överlämnat till Telia ska alla frågor och problem
rapporteras till mig eller någon annan inom projektorganisationen.

Ingen felrapportering får göras till Telia förutom abonnemangsfrågor med Teliabutiken i Arvika.

Leif Ö
070-535 33 80
leos@glocalnet.net