Telefoni

På förekommen anledning
(mycket telefonstrul i Bössviken senaste dagarna)
måste vi meddela våra medlemmar (i Bössviken/Prästbol), + FB/HS nedanstående:

Viktig fiberinfo ang telefoni
Ni som beställt telefoni via fiber ska observera att
”Önskat inkopplingsdatum” även inkluderar telefoni,
inte bara bredband och TV.

Om ni vill ändra inkopplingsdatumet för telefoni
så ska ni ringa Telia på 020 – 240 250.

Leif
070-5353380 leos@glocalnet.net