Senarelagd driftstart av Angersbystationen

Som en konsekvens av problemen vid driftstarterna av Bössviken- och Prästbolsstationerna samt fördröjda materielleveranser måste vi tyvärr meddela att driftstarten av Angersby måste senareläggas till 15 februari.