Pågående arbete : Inmätning av fibernätet ! 18/4 – 2014

Angersby växel område

Under några veckor framåt pågår GPS-inmätning av föreningens fibernät.
Inmätningen görs ända fram till husväggen.
Arbetet görs för att det sen ska gå att begära utsättning via ”Ledningskollen” när ett grävarbete ska göras.
Inmätaren går alla sträckor till fots, har en antenn på ryggen och åker i en svart Polo som det står ElTel på.

Imätningen av nätet fortsätter vidare till dess att samtliga växel områden är inmätta.

—————————————————————————————————————–

Angersby fiber network area

The next couple of weeks, the association will perform a GPS surveying of the association fiber network.

The measurement is done right up to the wall, where the fiber network intake is located on the building.

This work is done so that the cable can be localized if and when any of you homeowners or owners of the land where the fiber network is located wants to perform any kind of excavations where the fiber network is located. This localization of the fiber network is done via “Ledningskollen, https://www.ledningskollen.se/” by you before any work is to take place.

The person doing these measurements with the help of GPS will walk all distances on foot, and he or she has an antenna on their backs. They are using a car, which is black Polo, with the marking ElTel on it.

These measurements will be ongoing until the entire fiber network is covered, this means until all 4 regions of the network is documented.