TeliaSonera Avvecklar Kopparnätet I Östra Ämtervik, Med Slutdatum Maj – 2017

Pressmeddelande 9 mars 2016

TeliaSonera moderniserar nätet i Sunne

I maj 2017 avvecklar TeliaSonera delar av kopparnätet i Sunne för att övergå till fiber- och mobilnät. Förändringen berör cirka 600 privat- och företagskunder hos Telia och andra operatörer.

Telefoni, bredband, tv och olika grossist- och företagstjänster påverkas. Sunne kommuns trygghetslarm påverkas inte, eftersom dessa redan är digitaliserade.
– Sunne kommun är inte en aktiv part i förändringen, men vi hjälper till att sprida information om det som är på gång. Vi har kommit långt med fiberutbyggnaden inom Sunne kommun och det är vi glada för nu när kopparnätet delvis avvecklas. Den som vill har möjlighet att ersätta fast telefoni och eventuell ADSL med fiber, vilket är den mest hållbara lösningen. Men varje abonnent väljer själv lösning, säger Erik Larsson, IT-chef på Sunne kommun.

Kontaktuppgifter till Sunnes fiberföreningar finns på Sunne kommuns webbplats sunne.se/bredband för den som är intresserad av att ansluta sin fastighet till fiber.

Fiber- och mobilnät är redan idag de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling. Digitalisering av olika tjänster ökar i rask takt. Orsaken till att kopparnätet delvis avvecklas är att dagens kunder använder allt mer data. Driftsäkerhet av nätet blir därför allt viktigare för både företag och privatkunder och kopparnätet klarar inte att möta behoven.

31 maj 2017 stängs kopparledningarna som berör ca 600 hushåll och företag i Sunne kommun anslutna till nedanstående stationer: Angersby, Bäckebron, Bjälverud, Gettjärn, Gräsmark, Bössviken, Hälserud, Ivarsbjörke, Lövstaholm, Mallbacken, Ragvaldstjärn, Stöpafors, Visterud, Östanbjörke och Östra Ämtervik.

Fortlöpande text nedom kartan

TeliaSonera samarbetar med övriga operatörer i kopparnätet och verkar för att de kunder som påverkas blir informerade i god tid om när deras nuvarande tjänst upphör.

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som erbjuder alternativen till kopparnätet. Som ägare av kopparnätet har TeliaSonera dock ett särskilt ansvar att säkerställa att alla som berörs av övergången får information och vägledning till de alternativ som finns tillgängliga.

I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör säkerställer TeliaSonera att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst.

Kundtjänsten öppnar under mars 2016 med följande kontaktuppgifter:
Telefon: +46 (0) 10 – 130 79 00, e-post info@telekomguiden.se, www.telekomguiden.se

Telia planerar också särskilda erbjudanden via mobilnätet för kunder som inte längre kan få tjänster via kopparnätet. Vid behov erbjuds kunderna ytterantenn och installationshjälp.

Mer information om övergången: www.telia.se/framtidensnat
http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele–ochbredbandsnaten/

Har du frågor kontakta gärna:

Erik Larsson Carl Johan Swanson
IT-chef, Sunne kommun Teamleader Public Affairs, Telia, Part of TeliaSonera
+46 (0) 565 – 160 30
+46 (0) 70 – 573 68 80
+46 (0) 72 – 231 00 54
erik.larsson@sunne.se carl.johan.swanson@teliasonera.com