NYHETSBREV Nr: 1 – 2013

VECKA 1 – 3, dato 2013-01-19

God fortsättning på nya året!

Vår förhoppning är nu att 2013 kommer att bli ett år att minnas, nämligen det år vi blev fiberanslutna. Arbetet har pågått under jul och från denna vecka jobbas på fyra fronter.

Markarbeten:
LBC är nästan klara från Angersby till Sunne.  Totalt har 7,5 km föreningsnät och 7 km stamnät grävts.

Den första fibern är blåst, från Söderby till Prästbol. Relacom säger att det gick bra.

Projektering:
Vi fortsätter det omfattande arbetet med projekteringen av våra områden, flertalet underlag är nu klara och har lämnats in till länsstyrelsen för tillståndsprövning.

Medlemsantal:
Medlemsantalet stiger ytterligare, vi är nu 462 medlemmar i de tre föreningarna ”inom det ordinarie upptagningsområdet”.

Ekonomi:
Projektet har nu kommit så långt i planeringen och genomförande att föreningarna kommer att ta ut en extra administrativ avgift för var anslutning som tecknas efter 2013-02-01. Avgiften är 1000 SEK per anslutning och skall täcka eventuella merkostnader som föreningarna får i samband med projekteringen av dessa anslutningar.

Det börjar bli dags att betala in medlemsavgiften för 2013, 100 SEK per anslutning, ni kommer inom kort att få information eller aviseringar från respektive förening.

Övrigt:
Om Du är intresserad av arbetets gång så finns våra protokoll från beslutsmöten på föreningarnas hemsidan www.emterviksfiber.se

 

Har ni några frågor? Prata gärna med våra representanter så skall de och vi försöka svara så fort det går på era funderingar